IKEA - TACK FÖR LAJKEN -  COMMERCIAL (2014)

1:ST ASSISTANT DIRECTOR  at CHAMDIN & STÖHR

1:ST ASSISTANT DIRECTOR at CHAMDIN & STÖHR for IKEA - TACK FÖR LAJKEN! - COMMERCIAL (2014)

PRODUCER - MARTINA STÖHR  l  DIRECTOR - LIZA MINOU MORBERG  l  PRODUCTION COMPANY - CHAMDIN & STÖHR PRODUKTION

COMPANY INFORMATION & REFERENCE

CHAMDIN STÖHR - BONDEGATAN 21  - WWW.CHAMDINSTOHR.SE -  EMPLOYER  -  SIGNE FALK  (PRODUCTION MANAGER at CHAMDIN STÖHR )